Χρυσάνθη Μακρή - Μεταφορική Δωδεκανήσου - Ρόδος - Σύμη - Τήλος - Κως - Κάλυμνος

Στοιχεία Εταιρείας

Μεταφορική Δωδεκανήσου - Χρυσάνθη Μακρή